כתבה על החלקת פרוטאין+מינרל החלקה מינרלית בערוץ 13